Disclaimer

 

Unfortunately in this world of law suites, a disclaimer must be present on this site.

All techniques given on this site may only be exercised and/or used under the supervision of a thereto qualified person (i.e. licensed teacher). The use and training of the techniques on this site is at all times on one's own risk.

The techniques on this site may never be used to (permamently) harm someone if this does not happens from the view of self defense (as described in the applicable laws).

In other words, the authors of this site may and can never be held responsible in any way for damage and/or injury resulting from the used of the information given on this site.

Just to make sure, the same but now more formally:

The information on the site budotechnieken.nl and the subdomains of this site fall under the copyright or Sander Huijding and Jeroen Visser and no rights can be taken from this site. The authors of this site do not take any responsibility for the consequences of the use of the offered information and the use thereof.

As the authors are not native spreakers, the Dutch version of the disclaimer as given below is leading at all times:

Helaas moet in deze wereld van Moscovitschen ook een disclaimer op deze site staan. Bij deze:

Alle technieken op deze site mogen alleen beoefend en gebruikt worden onder leiding van daartoe bevoegde personen (leraren met licentie A of B van de JBN). Het beoefenen en gebruik van de technieken is ten alle tijden geheel op eigen risico.

De technieken op deze site mogen niet gebruikt worden om een ander opzettelijk (permanente) schade toe te brengen als dit niet gebeurt uit het oogpunt van zelfverdediging (zoals omschreven staat in het burgelijk wetboek).

Kortom, de auteurs van deze site kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade en/of letsel voortkomend uit het gebruik en uitvoeren van de beschreven technieken op deze site.

Voor de zekerheid nog eens, maar nu in wat meer officiele taal (dit stuk is letterlijk overgenomen van de JBN site, waar er zeker weten diep over de tekst is nagedacht:

De informatie op de site budotechnieken.nl en de subdomeinen van deze site valt onder copyright van Sander Huijding en Jeroen Visser en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De auteurs van deze site nemen geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.