Toepassingen van (basis)technieken in het Jiu Jitsu

In voorgaande pagina's zijn de basiselementen (basisaanvallen, basisbewegingen en basistechnieken) besproken. In principe worden al deze basiselementen aangewend om de tegenstander te overwinnen. Formeler zou het begrip toepassing als volgt kunnen worden omschreven:
Het gebruik maken va de basis, de bewegingsleer en de basistechnieken in situaties welke beschreven worden door basisaanvallen.
Met andere woorden, met spreekt van een toepassing als in een verdediging op een bepaalde basisaanval de bewegingsleer en toegepaste basistechniek worden aangepast aan de bepaalde (dynamische) situatie. (Hen O zoals beschreven bij de 'Basistechnieken')

In principe is het mogelijk om met de drie groepen basiselementen alle technieken in het jiu-jitsu te beschrijven. Als de standaard aanval-verdediging bekeken wordt, zijn alle toepassingen (technieken) op te splitsen in twee grove lijnen:

 1. Eindigen met een (harde) atemi.
  In feite is dit de 'karate manier' van een toepassing: de aanval wordt ontweken of geblokt, waarna tori terugkomt met een atemi met als doel uitschakeling.
  In het geval de basistechniek een (harde) atemi is, is het schema van de toepassingen als volgt:


  Figuur 1 - Schema van de uitvoering van een toepassing eindigend op een harde atemi

 2. Eindigen met een controle of harde techniek.
  Als tijdens uitvoering van de basistechniek eerst een zachte atemi wordt gegeven om de tegenstander te laten schrikken en/of uit balans te laten raken, volgt hier normaal gesproken een werp- (nage-), klem- (kansetsu-) of verwurgingstechniek (shime-waza) op. Om een van deze technieken uit te voeren zal de tegenstander eerst uit vastgepakt (kumikata) en uit balans (kuzushi) gehaald moeten worden om zijn kracht en mogelijk verzet te verbreken. Vervolgens moet tori zich in positie brengen om de techniek uit te voeren (tsukuri). Het 'uitvoeren' van de werp-, klem- of verwurgingstechniek kan zelf (gake) als harde techniek uitgevoerd worden (bedoeld als uitschakeling) of als controle techniek. Om de tegenstander uit te schakelen kan ook voor een atemi worden gekozen als harde techniek.
  Schematisch ziet voorgaan er als volgt uit:


  Figuur 2 - Schema van de uitvoering van een toepassing met controle of harde techniek

Bij het bespreken van de technieken in de verschillende delen, zal of schema 1 of schema 2 gebruikt worden als leidraad voor het omschrijven van een techniek. De verschillende onderdelen zoals die vermeld staan in de respectievelijke schema's, zullen dan ook bij iedere bespreking worden vermeld.
Let wel dat het omschrijven van een techniek via een schema enkel bedoelt is om een houvast en eenduidige manier van omschrijven te creeren. Bij het daadwerkelijk uitvoeren van een techniek zullen de verschillende onderdelen niet los van elkaar te zien zijn, maar is het een vloeiend geheel!