Doel van de jiu-jitsu technieken website

Al een tijd leefde bij de auteurs van deze site de behoefte om een (praktisch) overzicht te maken van zoveel mogelijk technieken van het jiu-jitsu. Dit omdat bleek dat vele technieken die in de loop van de tijd werden geleerd niet in boeken terug te vinden waren. Als de gezochte techniek wel werd gevonden in de literatuur, dan werd de techniek niet altijd even duidelijk beschreven en moesten er meerdere boeken aan te pas komen om uit te zoeken wat er gebeurde.

Voor de Jiu-Jitsu Leraar B cursus van de Judo Bond Nederland moet voor het vak 'Eigen vaardigheid' het hele derde dan examen uitgeschreven worden. In plaats van dit uitschrijven in bijvoorbeeld Word te doen, is gekozen voor deze vorm. Voordeel is dat buiten figuren ook bewegende beelden (video's in de vorm van MPEG clips) gebruikt konden worden. Verder is het met een website eenvoudig om van de een techniek naar een andere te springen.

Deze versie is daarom begonnen als uitwerking van het tweede dan examen in het kader van de cursus 'Eigen vaardigheid' voor de cursus JJLB van de JBN. Echter, de auteurs willen de site veel breder gaan gebruiken, om onder andere technieken uit te wisselen en zo een 'kennis' bestand van technieken op te zetten, die door een ieder gebruikt kan worden!

Zoals hierboven al vermeld is het 'uit wisselen van technieken' een primaire doelstelling van deze site. We hopen dan ook van een ieder nieuwe technieken 'binnen te krijgen' welke we vervolgens in de site kunnen verwerken... met natuurlijk films en foto's. Op deze manier hopen we een steeds grotere 'database' aan technieken te krijgen, die iedereen in de gehele wereld kan gaan gebruiken!