Ko Soto Gake - Toepassing 2

Film van de uitvoering:

Click op de titel of hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Atemi::

Uke maakt een dubbel aanval; een mae geri met ULB en een gedan gyaku tsuki met URH.

Basisbeweging - Tenkan: :

Tori stapt naar achter en drukt met beide handen de trap naar beneden. Vervolgens stapt TLB naar links uit en maakt TRA een gedan barai als blokkering tegen de stoot.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

TRB maakt een trap tegen de binnenkant URdijB en TRH maakt een teisho onder de kin van uke.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Ko Soto Gake

Gake:

Met TLB maakt tori ko soto gake op URB.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

TRB geeft een trap in het kruis van uke en hij stapt door en draait zich gelijk om. Tori staat nu ter hoogte van de schouders van uke en kijkt naar de voeten van uke. Tori maakt een gestrekte armklem via TLB op URA. Vervolgens pakt hij met TRH de binnenkant van de vingers van URH en maakt een vingerklem. Tori dwingt uke op de buik te draaien en gebruikt deze vingerklem als transporteertechniek om uke te verplaatsen.