Ko Soto Gake - Kleine buitenwaartse beenhaak

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori stapt met TLB naar Uke toe, pakt met TLH URP vast en trekt deze rechts achter uke. Tegelijkertijd maakt TRH een teisho oonder de kin van uke en pakt deze vast en draait hiermee naar achter.

Kuzushi:

migi ushirosumi no kuzushi

Tsukuri:

Tori brengt zijn rechtervoet achter zijn linkervoet. Tori haakt (hakt) nu met zijn rechtervoet (rechterenkel) URB weg en werp zo uke.


...