Ko Soto Gake - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori om de middel waarbij tori's armen niet ingesloten zitten. Bij de omvatting staat uke's rechterkant voor.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori brengt TLA om URA heen terwijl tori instapt.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt met TRH een teisho op het gezicht (kin) van uke

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Ko Soto Gake

Gake:

Voer o soto gari hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori trekt uke aan zijn rechterarm op de buik door over hem heen te stappen. Vervolgens gaat tori op de rechterzij liggen en maakt hiza gatame via URA.