Ko Uchi Gari - Kleine binnenwaartse beenveeg

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori pakt met TLH URP en zet TRH op de kin van uke. Tori stapt met TRB tussen de voeten van uke en brengt TLH naar beneden en iets achter uke, om uke vast te zetten.

Kuzushi:

migi ushirosumi no kuzushi

Tsukuri:

Tori sluit zijn linkervoet aan achter zijn rechtervoet. Tori maait met TRB URB weg achterlangs.


...