O Soto Gari - Grote buitenwaartse beenveeg

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori stapt met TLB naar Uke toe, pakt met TLH URP vast en trekt deze rechts achter uke. Tegelijkertijd brengt tori zijn TRH op de kin van uke (of op uke's schouder). Tori duwt met TRH U 'de grond in'.

Kuzushi:

migi ushirosumi no kuzushi

Tsukuri:

Tori brengt gewicht over op TLB en zwaait TRB naar voren (tussen TLB en URB door) en haakt TRB achter URB om uke te werpen.


.