O Uchi Gari - Grote binnenwaartse beenveeg

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori stapt met TRB naar uke toe, pakt met TRH URRever (URP is ook mogelijk) en met TLH maakt teisho onder de kin van uke. Tori trekt met TRH de ULP van uke naar beneden en iets achter uke. Tori kan deze beweging verder kracht bijzetten door met TLH uke zijn hoofd verder naar achter te sturen.

Kuzushi:

migi ushirosumi no kuzushi

Tsukuri:

Tori zet zijn linkervoet achter zijn rechtervoet (stapt bij). Tori staat hierdoor nu schuin/gedraait ten opzichte van uke. Tori brengt nu zijn rechterbeen tussen de benen van uke. Door nu een circelbeweging te maken met TRB (met de klok mee) maait tori ULB weg, en werp zo uke.


.