O Uchi Gari - Toepassing 3

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Slag:

Uke maakt net URB een mawashi geri, middel hoogte.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori draait van de trap weg en naar het centrum van uke. Tijdens deze ontwijkbeweging vangt tori met TLA URB op en houdt deze omhoog.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Als tori inkomt geeft hij met TRH een teisho op de plexus solaris van uke.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

O Uchi Gari

Gake:

Voer o uchi gari hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori pakt nu met TRA ULB ook op en keert uke op de buik. Tori eindigt met ashi gatame op ULB.