Kubi Nage - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Pakking:

Uke pakt met beide handen TRP vast.

Basisbeweging - Irimi:

Tori komt in met en gaat naast uke staan aan diens rechterkant. Om de latere beweging meer kracht bij te zetten, kan tori zijn rechterarm van zich af (naar rechts) bewegen met de aanvalsrichting van uke mee.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt met TLH een teiso op het gezicht (voorhoofd) van uke

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Kubi Nage

Gake:

Voer kubi nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Door het karakter van de worp (hard de nek achteroverbrengen) zal uke zeer waarschijnlijk zijn nek breken of in ieder geval voorlopig niet door willen vechten. Een vervolgtechniek zal daarom in het algemeen overbodig zijn. Tori moet wel alert blijven, en dus parate houding aannemen.