Kubi Nage - Toepassing 3

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Stoot:

Uke maakt met rechts een (migi) oi tsuki naar het bovenlichaam (gezicht) van tori.

Basisbeweging - Irimi/tenkan:

Tori stapt met TRB naar voren en rechts opzij om de stoot van uke te ontwijken. Voor de zekerheid blokt tori de slag extra af met een shuto uke. Tori einding aan uke's linkerzijkant met zijn gezicht naar uke toe en heeft met TLH URP/URA vast.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt niet echt een atemi, maar het 'pakken' van de achterkant van het hoofd met TRH kan tori zo hard doen dat dit als atemi gerekend kan worden.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Kubi Nage

Gake:

Voer kubi nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Door het karakter van de worp (hard de nek achteroverbrengen) zal uke zeer waarschijnlijk zijn nek breken of in ieder geval voorlopig niet door willen vechten. Een vervolgtechniek zal daarom in het algemeen overbodig zijn. Tori moet wel alert blijven, en dus parate houding aannemen.