Ippon Seoi Nage- Toepassing 6

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori met beide armen van achter, waarbij de beide armen van tori zijn ingesloten.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori brengt zijn armen naar buiten (en 'licht' omhoog) terwijl hij zelf naar beneden beweegt. Hierdoor krijgt uke minder grip op de armen van tori.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori draait rechtsom (met de klok mee) en geeft uke een uragen in het kruis van uke met TRH.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Ippon Seoi Nage

Gake:

Voer ippon seoi nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori heeft na de worp nog steeds URA vast met TLH. Tori brengt nu zijn rechter hand voor uke rechter (boven)arm langs en beweegt met TRH uke's arm naar beneden. Zodra URA op uke's lichaam ligt, pakt tori met TLH een slip van de band van uke en geeft deze (strak) aan in TRH: URP zit door deze beweging strak opgesloten. Tori zet nu tori linker knie op het hoofd van uke en beweegt deze naar beneden zodat uke's hoofd 'verdrukt' wordt.