Kata Garuma - Toepassing 2

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat rechts van tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Wurging:

Uke wurgt tori van opzij met beide handen. Uke blijft duwen terwijl hij tori wurgt, waardoor tori niet kan blijven staan.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori stapt mee in de duwrichting van uke. Tori pakt direct met TLH URP vast om de druk op de keel te verlichten.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft een uragen op de ribben van uke met TRH.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Kata Garuma (geknield)

Gake:

Voer kata garuma hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Na kata garuma pakt tori met TLH URP vast en zet TRH op URElleboog. Tori beweegt naar achteren om URA boven uke's hoofd te brengen. Tori heeft nu een hiji gatame. Om uke's arm te breken brengt tori zijn TRH snel naar benenden en TLH omhoog.