Seoi Otoshi- Toepassing 3

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke zitten beide op hun knieen. Uke zit achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori met twee armen, waarbij beide armen van tori ingesloten zijn.

Basisbeweging - Kuzushi:

Uke komt met vrij veel geweld naar voren om tori te omvatten. Tori gaat met deze beweging 'mee' door voorover te buigen. Tori verlicht de druk van de armen van uke door beide armen naar buiten te bewegen (soort van morote gedan barai).

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt bij deze beweging geen atemi. Echter, het zou mogelijk zijn om een een ushiro atame tsuki te maken.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Seoi Otoshi

Gake:

In dit geval is het moeilijk om uke hard te gooien en hiermee een uitschakeling mee te bewerkstelligen omdat zowel uke als tori op zijn knieen zit. Daarom kan bij gake in dit geval niet van hard gesproken worden: het is eigenlijk altijd een zachte vorm.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Door de beweging (worp) zal uke tori loslaten. Zodra uke gewopren is brug tori achterover met zijn bovenlichaam op het bovenlichaam van uke terwijl tori door blijft draaien om zijn as. Tor pakt met TRH URA vast en brengt deze tegen de zijkant van het lichaam van uke. Tori maakt de beweging af door een slag in het kruis te geven met TLH (seiken tsuki).