Sumi Gaeshi - Toepassing 2

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Omvatting:

Uke valt aan met een omvatting van voren, waarbij beide armen van tori zijn ingesloten.

Basisbeweging - Tenkan:

Zodra uke de omvatting uitvoert stapt tori naar achter om de aanval te ontwijken en brengt beide armen naar buiten om uke's armen af te blokken (morote gedan barai).

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Vanwege de snelheid en aard van de beweging maakt tori geen atemi.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Sumi Gaeshi

Gake:

Voer sumi gaeshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori rolt met uke mee en komt hierdoor bovenop uke te zitten na de worp. Tori gaat door met een stoot naar het gezicht van uke met TLH.