Yoko Garuma - Zijwaartse wielworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori maakt om de worp te kunnen maken eerst een inleidende beweging door TRH ULP te pakken en de naar voren te halen. Hierdoor moet uke een stap met zijn rechtervoet maken. Tori staat nu rechts van uke met zijn gezicht naar uke toe. Tori brengt nu zijn hoofd onder URA door en pakt met TLH om de middel van uke.

Kuzushi:

Een eenduidige richting van balansverstoring is moeilijk aan te geven bij deze worp, omdat tori zichzelf inwikkelt en uke daardoor een soort draaibeweging krijgt. In principe is de werprichting naar voren, waardoor er hier sprake is van een vorm van mamae nu kuzushi.

Tsukuri:

Tori brengt zijn rechtbeen tussen de benen van uke door en gaat op zijn rechterzijkant liggen. Tijdens de worp draait tori om zijn as tegen de klok in.


.