Age Ashi Dori - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Schop:

Uke maakt met zijn rechterbeen een mae geri naar de buik van tori.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori stapt met TLB opzij om de trap te ontwijken. Tori gebruikt hierbij zijn rechterarm om de trap eventueel verder af te weren met een gedan barai. Nadat tori de trap heeft ontweken stapt tori direct terug om met zijn rechterarm URB op te vangen.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt niet echt een atemi. Echter, doordat tori veel druk geeft op het onderbeen (en knie) van uke, is dit ook op de vatten als een atemi.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Age Ashi Dori

Gake:

Voer age ashi dori hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori houdt URB (enkel) vast met TLH en pakt om met TRH (achterlang uke's enkel langs en buitenom) de voet van uke vast. Tori kan nu een ashi gaeshi aanzetten.