Kiri Otoshi - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Schop:

Uke maakt een migi mae geri naar de romp van tori.

Basisbeweging - Irimi:

Tori komt in met zijn rechterbeen en stapt hiermee rechts van uke. Tegelijkertijd blokt tori URB af met een gedan barai.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt, gezien de snelheid van de beweging, geen atemi.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Kiri Otoshi

Gake:

Voer kiri otoshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Omdat de kiri otoshi gesprongen is uitgevoerd is dit zo'n harde worp dat een vervolgtechniek eigenlijk niet nodig is.

Opmerkingen:
Ondanks dat de worp eenvoudig is (en dus is aangemerkt als 'eenvoudige techniek') , is het niet aan te bevelen de gesprongen versie uit te voeren met beginnende jiu jitsu ka's omdat deze vorm, zoals hierboven al aangegeven, behoorlijk hard en dus gevaarlijk is.