Ryo Ashi Dori - Scheppen, twee benen van voren

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori stapt met zijn rechterbeen naar uke toe, gaat ligt door de knieen en pakt met TLH URKnie en met TRH ULKnie, beide buitenom.

Kuzushi:

maushiro no kuzushi

Tsukuri:

Tori brengt zijn rechtershouder in de maag van uke en duwt uke zo om. Tegelijkertijd trekt tori zijn beide handen naar zich toe, waardoor uke geworpen wordt.


.