Ryo Ashi Dori - Toepassing 2

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori van achteren met beide handen, waarbij beide armen van tori ingesloten zijn.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori brengt zijn gewicht naar beneden en zijn armen opzij om de omvatting te verbreken (verminderen).

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft met TLA een ushiro empi in de maag van uke.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Ryo Ashi Dori

Gake:

Voer ryo ashi dori hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tijdens de worp pakt tori met TRH URP vast. Als uke op de grond ligt geeft tori een trap op de borst van uke met TRB. Vervolgens brengt tori zijn rechterbeen weer naar de buitenkant terug en pakt met TLH URP over. Tori gaat op de grond zitten en brengt URA over TRBovenbeen en vervolgens onder TRonderbeen waardoor er een ashi ude garami op URA komt te zitten. Voor extra controle pakt tori met TRH ULP en zet hier ook een ude garami op. Tori duwt vervolgens met zijn vrije hand uke's hoofd af, waardoor uke volledig gecontroleerd kan worden.