Shiho Nage - Toepassing 5

Film van de uitvoering:

Click op de titel of hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar.

Basisaanval - Atemi:

Uke valt aan met een dubbele aanval; URB maakt mae geri en direct volgt URH met een gedan tsuki.

Basisbeweging - Tenkan:

TLB stapt achteruit en met beide handen drukt Tori de trap naar beneden. De stoot blokkeert TLA op de URonderA en direct pakt TRH URP.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

geen

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Shiho Nage

Gake:

Tori draait 180 graden rechtsom en neemt hierbij de gebogen URA mee. Hierdoor wordt Uke achterover geworpen met Shiho Nage.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori gaat naast uke zitten en maakt mbv TRB een garami op URA.