Shiho Nage - Zwaardworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori stapt (klein) met rechts in om met beide handen URP te pakken. Zodra tori URP vast heeft, stapt tori met TLB naar achteren om uke te dwingen een stapt te maken. Zodra uke de stapt maakt, stapt tori zelf met TLB voor uke langs en stuurt tegelijkertijd URA voor zich uit.

Kuzushi:

mamae no kuzushi (voor tsukuri). Tijdens tsukuri wisselt deze richting echter naar maushiro no kuzushi.

Tsukuri:

Tori brengt uke's rechter arm omhoog, waardoor tori ruimte krijgt om rechtsom te draaien ('van uke af'). Tori draait door totdat hij met met zijn gezicht weer naar uke staat. Doordat tori URA nog steeds vast heeft is uke's rechter arm nu gebogen en staat uke achterover uit balans. Tori maakt beweging af door beide armen van boven naar de rechterzijkant van zijn lichaam te bewegen (alsof hij een zwaardslag maakt).


.