Shiho Nage - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Slag:

Uke valt tori aan met een shuto slag naar het hoofd van tori.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori stapt met TRB opzij en naar voren en blokt met TLH URA af (uchi uke).

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt met TRH een shuto slag in de nek van uke

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Shiho Nage

Gake:

Voer shiho nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori houdt tijdens de worp uke's rechterarm vast. Zodra uke op de grond ligt brengt tori zijn rechternknie in uke's zij. Tori zet nu een ude garami aan door uke's arm verder te (ver)draaien.