Shiho Nage - Toepassing 2

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Pakking:

Uke pakt met beide handen de polsen van tori vast.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori gaat met de beweging van uke mee en brengt TLA en TRA naar buiten en achter zijn lichaam om uke's balans te verstoren.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori brengt uke verder uit balans met een mae geri op het onderlichaam van uke.
Opmerking:
Om shiho nage te kunnen maken moet tori eerst nog overpakken. Tori doet dit door zijn linkerhand naar zijn rechterhand te bewegen en uke's rechterpols in zijn rechthand te nemen. Hierdoor kan tori zijn linkerhand vrijmaken. Vervolgens brengt tori met zijn TRH URP voorlangs en brengt tijdens deze beweging TLH ook op URP.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Shiho Nage

Gake:

Voer shiho nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori geeft een yoko geri naar het gezicht van uke.