Shiho Nage - Toepassing 3

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat rechts van tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori van opzij, waarbij beide armen van tori zijn ingesloten.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori 'beweegt' met uke mee, dat wil zeggen stapt uit met zijn rechterbeen. Tori pakt tijdens deze beweging meteen met TLH URA vast.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft een uragen slag in het kruis van uke.

Opmerking:
Om tot shiho nage te komen, moet uke de volgende beweging(en) uitvoeren. Tor maakt eerst ruimte door TRA onder URA te brengen en met beide arm URA omhoog te bewegen. Tegelijkertijd beweegt tori zelf omlaag, draait om zijn as (tegen de klok in) en gaat zo onder uke's rechter arm door. Zodra tori vrij is van de omvatting beweegt TRA door ('over zijn eigen hoofd'), waarna tori met TRH ULP pakt. Tori brengt nu met TRH ULP voorlangs waardoor tori om zijn as gedraaid wordt.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Shiho Nage

Gake:

Voer shiho nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori houdt tijdens de worp ULA vast en zet, zodra uke op de grond ligt, uke's linker hand op de grond. Tori duwt vervolgens met zijn linkerhand op de elleboog van uke en zorg ervoor met zijn rechterhand dat uke's pols knikt. Hierdoor ontstaat er een soort kote gaeshi op ULP waarmee tori uke kan controleren.