Sukui Nage - Lepelworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori staat aan de rechterzijkant van uke, met zijn gezicht naar uke toe. Tori stapt met TRB naar voren en pakt met TLH onder de kin door het pak van uke en duwt uke hiermee achterover.

Kuzushi:

maushiro no kuzushi

Tsukuri:

Tori stapt met zijn linkerbeen bij, gaat ietwat door zijn knieen en pakt met TRH URB (voorlangs) in de knieholte. Tori werpt uke door omhoog te komen, zijn linkerhand naar beneden te bewegen en met zijn rechterhand het been van uke te scheppen.


.