Sukui Nage - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat aan tori's linkerkant met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke brengt met ULA tori's hoofd voorover en omvat tori's hoofd met URA (hierdoor staat uke 'naast' tori op het moment van omvatten).

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori beweegt (buigt voorover) met uke mee verder naar beneden.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Op het moment dat tori naar beneden gaat brengt tori ook zijn linkerhand in het gezicht van uke. Tori kan hierbij alleen zijn hand in het gezicht 'brengen' maar ook in het gezicht 'slaan'. Beide vormen zijn een effectieve manier om uke uit balans te brengen.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Sukui Nage

Gake:

Voer sukui nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori gaat met uke mee door naar de grond en geeft uke een empi in de maag. Direct hierna pakt tori met TRH URP vast en brengt deze op de rug van uke. Tori zet deze klem aan door naar het hoofd van uke te verplaatsen en zo uke te controleren met een ude garami.