Te Garuma - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Verwurging:

Uke valt tori aan door met URA van achter om de keel van tori te pakken.

Basisbeweging - Tenkan:

Zodra uke om tori's keel pakt draait tori om zijn as (tegen de klok in).

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft een ushiro empi in de maag van uke om diens aanval af te zwakken.

Om de worp uit te kunnen voeren blijft tori na de empi 'doordraaien' om zijn as.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Te Garuma

Gake:

Voer te garuma hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori kan als vervolg een stoot naar het gezicht van uke uitvoeren.