Ushiro Ryo Ashi Dori - Scheppen, twee benen van achteren

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori staat achter uke, met zijn gezicht naar uke toe. Tori stapt in en brengt uke uit balans door uke een duw op het achterhoofd te geven. Vervolgens gaat tori op zijn rechterknie zitten en pakt met TLH ULB (knie) en met TRH URB, ook ter hoogte van de knie. Tori pakt in beide gevallen buitenom vast. Tori zet zijn rechterschouder in de (onder)rug van uke zodat deze nog verder uit balans komt.

Kuzushi:

mamae no kuzushi

Tsukuri:

Tori voert de worp uit door sterk met zijn schouder in de rug van uke te duwen en tegelijkertijd zijn handen naar zich toe te bewegen.


.