Harai Goshi - Toepassing 4

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar. Uke heeft een stok in zijn rechterhand.

Basisaanval - Slag met stok:

Uke stapt met URB en geeft een 'backhandslag' (uragen) met de stok op het gezicht van tori.

Basisbeweging - Irimi:

Tori komt in met TRB en blokt uke af met een morote uke.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Door de snelheid van handelen is er niet echt een atemi aanwezig. De blok van tori kan gezien worden als atemi als deze hard op de elleboog van uke word uitgevoerd.
De balansverstoring die normaal verkregen wordt door de atemi komt hier tot stand doordat tori uke's rechterarm snel en krachtig voor zich brengt.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Harai Goshi

Gake:

Voer harai goshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori gaat door pakt met TLH de stok van uke af en zet (met behulp van de stok) een ushiro ude garami aan.