O Goshi - Grote heupworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori en uke staan tegenover elkaar. Tori pakt met TLH URP en brengt URP omhoog en naar voren. Uke moet hierdoor een stap naar voren maken om zijn balans te herstellen met URB. Tegelijkertijd zet tori zijn rechtervoet voor uke's (rechter)voet (ongeveer een 'voetlengte' ervoor). Tori trekt uke nu naar zich toe (let wel: tori beweegt dus niet naar uke toe, maar haalt uke naar zich toe).

Kuzushi:

migi maesumi no kuzushi op het moment dat tori aan URA trekt. Tijdens tsukuri draait tori in, en zal de richting van de balansverstoren overgaan in mamae no kuzushi.

Tsukuri:

Tori pakt met TRA om de middel van uke en trekt uke zo verder uit balans. Tori zet zijn linkervoet naast zijn rechter en draait zo met zijn rug naar uke. Vervolgens zakt tori door zijn knieeen om uke te werpen.


.