Ippon Seoi Nage - Schouderworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori en uke staan tegenover elkaar. Tori pakt met TLH URP en brengt URP omhoog en naar voren. Uke moet hierdoor een stap naar voren maken om zijn balans te herstellen met URB. Tegelijkertijd zet tori zijn rechtervoet voor uke's (rechter)voet (ongeveer een 'voetlengte' ervoor). Tori trekt uke nu naar zich toe (let wel: tori beweegt dus niet naar uke toe, maar haalt uke naar zich toe).

Kuzushi:

migi maesumi no kuzushi op het moment dat tori aan URA trekt. Tijdens tsukuri draait tori in, en zal de richting van de balansverstoren overgaan in mamae no kuzushi.

Tsukuri:

Tori brengt zijn rechterhand onder de rechterarm (in de oksel) van uke en stapt achterom met zijn linkerbeen zodat tori met zijn rug naar uke toe komt te staan. In de draaibeweging trekt tori uke (strak) tegen zich aan en klemt uke's rechterarm goed door zijn linkerarm ietwat naar beneden te brengen en zijn rechterarm omhoog. Tori buigt door zijn knieen om uke over zich heen te werpen.


Opmerking:
Om de worp meer kracht bij te zetten en uke 'beter' te dwingen (tot balansverstoring), is het ook mogelijk om de TRA niet onder de oksel van uke te doen, maar op diens elleboog (URElleboog). Hierdoor kan tori tijdens de worp ook een klem aanzetten, zodat uke extra gedwongen wordt tot het ondergaan van de worp.