Seoi Otoshi - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori van achteren met beide handen, waarbij de beide handen van tori zijn opgesloten.Uke heeft tori omvat boven de elleboog.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori brengt beide armen opzij en beweegt zelf naar beneden.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft met TRV een trap op URV.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Seoi Otoshi

Gake:

Voer seoi otoshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori pakt met TRH URRever vast en breekt deze 'open'. TLH gaat achter het hoofd van uke langs en onder de keel voor terug voorlangs. Tori geeft nu URRever van TRH over in TLH. Vervolgens brengt tori zijn TRA omhoog (waarbij hij ook URA mee 'omhoog' brengt), en steekt TRH in de nek van uke voor een kata ha jime.