Tani Otoshi - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.
Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek vanuit een andere hoek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Slag:

Uke maakt een slag naar de slaap van tori met URA (migi tettsui oi tsuki)

Basisbeweging - Irimi:

Tori komt, zodra uke wil uithalen, in door met TLB naast uke (aan diens rechterkant) te stappen. Tori blokt URA af met een age uke.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt bij deze beweging niet echt een atemi. Echter, omdat uke snel inkomt en na het afblokken van URA TLA direct over URA heen brengt en hier aan gaat hangen, en tegelijkertijd TRH (hard) op de schouder van uke brengt, is dit ook op te vatten als een atemi (balansverstoring uke).

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Tani Otoshi

Gake:

Voer tani otoshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori gaat op zijn knieen zitten, brengt TRV 'tussen' de schouderbladen van uke en maakt een uchi kannuki gatame als eindcontroletechniek.