Taware Gaeshi - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Omvatting:

Uke loopt (rent) naar tori toe en wil tori omvatten om de middel van voren omvatten, waarbij de armen van tori niet ingesloten zijn.

Basisbeweging - Tenkan:

Tori blokt uke hard af door met beide onderarmen een blok op de sleutelbenen van uke uit te voeren (jodan morote uke?).

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt met TRH een ushiro empi op de rug van uke.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Taware Gaeshi

Gake:

Voer taware gaeshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori houdt zijn linkerarm voor URBovenarm achter in de nek van uke.Tori geeft met TRH nu URRever aan in TLH. Tori brengt nu TRH achter de nek van uke en zet zo een kata ha jime aan.