Tomoe Nage - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Pakking:

Uke pakt met beide handen de revers van tori vast en duwt tori achteruit.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori gaat met de beweging mee door naar achter te lopen. Tori versneld hierbij zodat tori het initiatief overneemt.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt niet echt een atemi. Het plaatsen van TRV in uke's buik zou gezien kunnen worden als een atemi, alhoewel het niet als een echte atemi is bedoeld.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Tomoe Nage

Gake:

Voer tomoe nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Door de snelheid en harde uitvoering van de worp is uke zo goed als zeker al uitgeschakeld door de worp.