Yoko Wakare - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Omvatting:

Uke omvat tori van achter met URA om de keel van tori en trekt tori achteruit.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori gaat met de beweging mee en versnelt waardoor hij het initiatief overneemt. Tori pakt met beide handen UROnderarm om de druk van de omvatting te verminderen.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori maakt geen atemi.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Yoko Wakare

Gake:

Voer yoko wakare hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori gaat door met verschillende technieken. Omdat de uitvoering van deze techniek gelijk is aan oefening 5 van de 2e serie van het e bo no kata, worden de verschillende technieken niet apart besproken. De uitgevoerde technieken zijn: ushiro empi in het kruis, kote gaeshi en ude osae. Voor een uitgebreide bespreking zie het E Bo No Kata.