Tai Otoshi - Lichaamsworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori stapt met TRB in en pakt met TLH URP. Tori geeft een ruk een URA met TLA door deze naar zich toe te trekken.

Kuzushi:

mamae no kuzushi

Tsukuri:

Tori stapt met TLB achterom zodat tori met zijn rug naar uke komt te staan. Tegelijkertijd brengt tori zijn rechterhand in de nek van uke, en brengt zo uke nog verder uit balans. Tori zet zijn rechterbeen naar buiten. Tori werp uke door uke over het been te duwen (het rechterbeen beweegt dus niet achteruit, maar 'staat stil' tijdens de worp.


Opmerkingen:
De uitvoering van de tai otoshi kent twee 'uiterste' vormen. De eerste is dat het been waarover uke geworpen word (in het voorbeeld TRB) sterk gebogen is, waarbij het onderbeen evenwijdig aan de grond loop en het bovenbeen hier een hoek van 90° op maakt. Bij de tweede vorm is het been waarover uke geworpen word bijna 'gestrekt' is.
Beide vormen lijken sterk verschillend, maar vallen alletwee onder de noemer tai otoshi. In de praktijk komt meestal de tussenvorm terug, zoals in foto hieronder ook te zien is.