Kubi Nage - Nekheupworp

Film van de uitvoering:

Click hier om een uitvoering van de techniek te zien.


Kumikata:

Tori pakt met zijn linker hand de rechter pols van uke, en stapt met TLB achteruit terwijl tori aan URA (URP) trekt. Om zijn balans te herstellen moet uke een stap voorwaarts maken met URB. Tori blijft aan URA trekken, waardoor deze licht voorover uit balans komt/blijft.

Kuzushi:

migi maesumi no kuzushi op het moment dat tori aan URA trekt. Tijdens tsukuri draait tori in, en zal de richting van de balansverstoren overgaan in mamae no kuzushi.

Tsukuri:

Tori brengt zijn rechterhand in de nek van uke en stapt achterom met zijn linkerbeen zodat tori met zijn rug naar uke toe komt te staan. In de draaibeweging trekt tori uke (strak) tegen zich aan. Tori gaat goed door de knieen om uke te werpen.


Opmerkingen:
Kubi is te vertalen als 'nek'. Ofwel, kubi nage kan vertaald worden als 'werpen door middel van/met behulp van de nek'. Dit heeft tot gevolg dat alle manier van werpen waarbij de nek 'gebruikt' word als kubi nage kan worden gezien. In theorie zouden deze technieken misschien dan wel een andere naam hebben, bijvoorbeeld te kubi nage, maar ze vallen nog steeds onder de noemer kubi nage.
In de toepassingen zijn dan ook verschillende vormen van de kubi nage gegeven. De 'traditionele' vorm van kubi nage, zoals besproken op deze pagina, wordt eigenlijk niet gebruikt in de toepassingen. Hier is express voor gekozen, omdat zo goed als alle toepassingen met o goshi ook uitgevoerd kunnen worden met kubi nage. Bij de bespreking van de toepassingen zullen de verschillende vormen niet in detail besproken worden, maar wordt toch verwezen naar deze pagina met de algemene ('traditionele') manier van kubi nage.