O Goshi - Toepassing 3

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Omvatting:

Uke stapt met zijn rechterbeen naar voren en maakt een poging om tori met beide armen te omvatten.

Basisbeweging - Irirmi:

Zodra uke wil omvatten komt tori in en blokt uke's armen af met morote gedan barai.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

In principe hoeft er bij deze beweging door de snelheid geen atemi gegeven worden. Echter, het is mogelijk om een hiza geri te maken.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

O Goshi

Gake:

Voer o goshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Na de worp houdt tori uke's rechterarm vast/onder controle en dwingt uke op de buik door om het hoofd van uke heen te stappen. Tori zet zijn rechterknie op de grond en eindigt met ude hishigi.