O Goshi - Toepassing 6

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Tori en Uke staan tegenover elkaar

Basisaanval - Pakking:

Uke valt tori aan door met beide handen TRP vast te pakken.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori beweegt in de aanvalsrichting mee door naar achteren te stappen. Tegelijkertijd legt tori zijn TLH op de handen van uke, en beweegt zijn handen naar zich toe om zo uke uit balans te brengen.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft een mae geri in de buik van uke.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

O Goshi.
Opmerking:
Om de worp uit te voeren stap tori na de atemi eerst met TRB naast uke terwijl hij uke's handen boven zijn hoofd brengt. Tori heeft nu de mogelijkheid om om zijn eigen as te draaien (tegen de klok in) en zet hierbij zijn TLB ver achter zich neer. Zodra tori gewicht overbrengt op zijn achterste been trekt hij hard aan URA waardoor deze ook om zijn as moet draaien (klok mee). Op het moment dat uke draait zet tori o goshi in).

Gake:

Voer o goshi hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori eindigt met een kubi kansetsu door op zijn rechterknie te gaant zitten, vervolgens zijn rechterarm achter de nek en 'over' de linkerbovenarm van uke te brengen. Zodra tori zijn rechtervoet naar voren brengt naar 'kesa gatame houding' wordt de klem aangezet.