Tobi Kani Basami - Toepassing 1

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat links van tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Pakking:

Uke pakt met zijn rechterhand de mouw aan tori's linkerkant vast. Uke duwt vervolgens tori weg door druk op de rechterarm uit te oefenen van tori. Hierdoor duwt uke tori schuin voor zich uit.

Basisbeweging - Kuzushi:

Tori gaat met de beweging mee door met rechts uit te stappen en versneld waardoor tori het initiatief overneemt.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft met TLH een uragen op de bovenarm (biceps) van URA.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Tobi Kani Basami

Gake:

Voer tobi kani basami hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori eindigt met een trap (kakato geri) met TLB in de maag van uke terwijl tori nog op de grond ligt.