Kubi Nage - Toepassing 2

Film van de uitvoering:

Click hier voor een voorbeeld van de uitvoering van deze techniek.

Beginsituatie:

Uke staat achter tori, met zijn gezicht naar tori toe.

Basisaanval - Pakking:

Uke valt tori aan met een dubbele Nelson.

Basisbeweging - Tenkan:

Voordat uke de Nelson goed vast heeft brengt uke zijn armen omlaag en beweegt zijn heup opzij (naar links). Hiermee breekt hij de aanval(skracht) van uke.

Basistechniek -
Atemi(zacht/inleidend):

Tori geeft een elleboogstoot (ushiro empi) ) in de buik van uke met TRA.

Nage-, kansetsu- of shime-waza:

Kubi Nage

Gake:

Voer kubi nage hard uit, zodat uke door de worp uitgeschakeld wordt.

Mogelijke vervolgtechniek en/of details:

Tori geeft een gyaku tsuki in het gezicht van uke.